Členská schůze 2019

Členská schůze se koná v hale domu Na Skalkách 951

dne 30. 5. 2019 od 18.30 hodin

Program:

  1. Prezence – zahájení
  2. Hodnocení roku 2018
  3. Hospodářský výsledek 2018
  4. Úkoly pro rok 2019
  5. Diskuze
  6. Usnesení, závěr

Kdo se nemůže členské schůze zúčastnit (která je pro členy povinná), dá jinému členu plnou moc k zastupování.

Ke stažení: Pozvánka na členskou schůzi