Členská schůze 2020

Sdělujeme Vám, že představenstvu ve složení:

  • Hana Stiborová, byt č. 38, předsedkyně
  • Milan Malát, byt č. 15, místopředseda
  • Ondřej Trnavský, byt č. 3, člen

končí ke dni 31. 5. 2020 mandát.

Zároveň oznamujeme, že výše jmenovaní nabízejí svůj čas, schopnosti a zkušenosti pro práci v představenstvu i pro příští volební období 2020 – 2025.

Opětovná kandidatura není v rozporu se Stanovami.

Do schránek vám budou vloženy kandidátní lístky pro zvolení nového představenstva na období 2020 – 2025.

Současně chceme upozornit, že díky epidemii COVID-19 letos neproběhne členská schůze v hale domu, ale formou per rollam (písemně), z toho vyplývá, že se nesejdeme, ale obsah členské schůze včetně hlasovacích lístků obdrží každý člen družstva oproti podpisu do prezenční listiny během tohoto týdne.

Hlasovat budeme: volby do představenstva 2020 – 2025, rozdělení zisku, klimatizace v bytech.

Vyplněné hlasovací lístky, prosím odevzdejte zpět do schránky BD do 29. 5. 2020.

Členům, kteří byt pronajímají, budou informace a hlasovací lístky odeslány e-mailem.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci v této složité době!

Neratovice dne 25. 5. 2020 H. Stiborová

předsedkyně