Členská schůze

Členská schůze se koná v hale domu Na Skalkách 951 dne 26. 5. 2016 od 18.30 hodin.

Program

  1. Prezence – zahájení
  2. Hodnocení roku 2015
  3. Hospodářský výsledek 2015
  4. Úkoly pro rok 2016
  5. Diskuze
  6. Usnesení, závěr

Kdo se nemůže členské schůze zúčastnit, dá jinému členu plnou moc k zastupování.
Vzor plné moci lze vyzvednout u pí Stiborové.