Nové stanovy

V současné době předsednictvo bytového družstva připravuje nové stanovy, kde se promítnou změny dané novým občanským zákoníkem. Stanovy budou našimi členy schvalovány na zářijové členské schůzi. Přesné datum bude včas oznámeno obvyklými způsoby navíc nově i oznámením na webových stránkách bytového družstva.