Pozvánka na členskou schůzi – 1. října 2015

Pozvánka na členskou schůzi, kterou svolává představenstvo.
Členská schůze se koná 1.10. 2015 od 18.00 hodin v Neratovicích, v hale domu Na Skalkách 951.

Program členské schůze:

  1. Prezence – zahájení
  2. Změny Stanov BD Dohoda v Neratovicích v souvislosti s novým Občanským
    zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích platným od 1. 1. 2014
  3. Diskuze
  4. Usnesení, závěr

Účast všech členů nutná!
Kdo se nemůže členské schůze zúčastnit, dá jinému členu plnou moc k zastupování.