Usnesení členské schůze z 25. 6. 2015

Usnesení členské schůze z 25. 6. 2015 – bylo schváleno ve všech bodech za přítomnosti 38 členů (+ 9 plných mocí)

 • Účetní závěrku a zisk ve výši 169 078,12 Kč byl schválen takto:
  • 30 000 Kč odměny funkcionářům
  • 139 078,12 Kč se převede do fondu oprav
 • Výměna lina ve čtyřech patrech a mezi schodištěm v přízemí a 1. patrem
 • Vyčištění a zednická úprava anglických dvorků
 • Oprava podlahy ve sklepních prostorách
 • Zvoleno představenstvo pro období 5/2015 – 5/2020 ve složení:
  • Hana Stiborová, předsedkyně
  • Milan Malát, místopředseda
  • Ondřej Trnavský, člen

Představenstvo děkuje všem členům za důvěru!

V Neratovicích dne 2. 7. 2015