Členská schůze 2018

Členská schůze se koná v hale domu Na Skalkách 951

dne 31. 5. 2018 od 18.30 hodin

Program:

  1. Prezence – zahájení
  2. Hodnocení roku 2017
  3. Hospodářský výsledek 2017
  4. Úkoly pro rok 2018
  5. Diskuze
  6. Usnesení, závěr

Kdo se nemůže členské schůze zúčastnit (která je pro členy povinná), dá jinému členu plnou moc k zastupování.