Bytové družstvo Dohoda v Neratovicích

Členská schůze

Členská schůze se koná v hale domu Na Skalkách 951

dne 30. 5. 2017 od 18.30 hodin

Program:

  1. Prezence – zahájení
  2. Hodnocení roku 2016
  3. Hospodářský výsledek 2016
  4. Úkoly pro rok 2017
  5. Diskuze
  6. Usnesení, závěr

Kdo se nemůže členské schůze zúčastnit (která je pro členy povinná), dá jinému členu plnou moc k zastupování.

Zápis z členské schůze konané 1.října 2015

Členská schůze proběhla 1. října 2015 od 18.00 v hale domu za přítomnosti JUDr. Jasněny Škubalové. Nejdůležitějším bodem bylo schválení změn ve stanovách v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Změny stanov byly schváleny. Dále bylo schváleno zasklení lodžií na severní a jižní straně po prázdninách 2016.

Odkaz ke stažení: zápis ze schůze v PDF