Bytové družstvo Dohoda v Neratovicích

Zápis z členské schůze konané 1.října 2015

Členská schůze proběhla 1. října 2015 od 18.00 v hale domu za přítomnosti JUDr. Jasněny Škubalové. Nejdůležitějším bodem bylo schválení změn ve stanovách v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Změny stanov byly schváleny. Dále bylo schváleno zasklení lodžií na severní a jižní straně po prázdninách 2016.

Odkaz ke stažení: zápis ze schůze v PDF

Nové stanovy

V současné době předsednictvo bytového družstva připravuje nové stanovy, kde se promítnou změny dané novým občanským zákoníkem. Stanovy budou našimi členy schvalovány na zářijové členské schůzi. Přesné datum bude včas oznámeno obvyklými způsoby navíc nově i oznámením na webových stránkách bytového družstva.