Vážení družstevníci!

Představenstvo BD Dohoda v Neratovicích všem sděluje, že členská schůze proběhne 19. 10. 2021 oproti podpisu do prezenční listiny.

Vyplněné hlasovací lístky, které budou předány, odevzdejte zpět do schránky BD do 26. 10. 2021.

Členům, kteří byt pronajímají, budou informace a hlasovací lístky odeslány e-mailem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této situaci!

Neratovice dne 6. 10. 2021

Hana Stiborová

předsedkyně