Zápis z členské schůze konané dne 26. 5. 2016

Členská schůze proběhla 26. května 2015 od 18.30 v hale domu. Proběhlo zhodnocení loňského roku 2015 a byl představen hospodářský výsledek za rok 2015. Byly projednány úkoly pro rok 2016 a na závěr proběhla diskuze.

Odkaz ke stažení: zápis z členské schůze konané 26. 5. 2016